Nehmen Sie Kontakt auf mit uns /

Lise-Meitner-Straße 5-9
42119 Wuppertal
Deutschland


Tel +49 202 94 22 62-0
Fax +49 202 94 22 62-22 
info@bustec-info.eu www.bustec-info.eu

Imprint

bustec production s.r.o.

Brněnská 1748/21b
CZ - 678 01 Blansko

tel +420-516 490 941
fax +420-516 490 956

info@bustecproduction.cz
www.bustec-production.eu

IC: 63485354
DIC: CZ63485354

Geschäftsführer
Rostislav Šebela

Obsah internetových stránek

Společnost bustec se trvale usiluje o aktuální, bezchybný a kompletní obsah internetových stránek. Přesto není možné plně vyloučit výskyt chyb. Společnost bustec neručí za aktualitu, správnost a úplnost obsahu informací uvedených na internetových stránkách, pokud tyto chyby nevznikly úmyslně nebo z nedbalosti. Toto se vztahuje na eventuální škody materiálního nebo duševního charakteru třetích osob, které se vyskytly po použití těchto internetových stránek.
Copyright

© 2014 bustec production s.r.o.

Výroba internetových stránek

PixelProduction, Wuppertal
Agentura pro koncepční komunikaci.
Váš partner pro corporate design, internet, printmédia a plánované akce.